İnsan Kaynakları Politikamız


AKBAŞLAR TEKSTİL olarak biz faaliyet gösterdiğimiz alanda sahip olduğumuz başarıya katkıda bulunacak insan kaynağımızın mutluluğunu ve kuruma olan bağlılığını arttırmak ve mevcut insan kaynağımızı doğru yönetmek için;

  • AKBAŞLAR TEKSTİL’in kurumsal hedeflerini destekleyecek yetkinlik ve bilgi birikimine sahip, kurum değerlerine katkı sağlayacak çalışanları istihdam ederiz.
  • Tekstil sektöründe nitelikli iş gücü tarafından tercih edilmeyi amaçlarız,
  • Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri kariyer geliştirme fırsatları yaratırız,
  • Daha yüksek performans göstermelerini sağlamak için çalışanlarımızın başarma arzusunu destekleriz,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve kurum hedeflerine olan katkılarını arttırmak için bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim olanakları sağlarız,
  • Çalışanlarımızın bireysel ve ekip çalışmalarını destekleyecek profesyonel çalışma ortamı sağlarız,
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli tedbirleri alırız